Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

PODPROGRAM 2017 – efekty

2018-07-25

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2017 – efekty"


PODPROGRAM 2016 – efekty

2017-08-02

PODPROGRAM 2016 – efekty

czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2016 – efekty"


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

2016-11-30

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.
Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.
Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2016.
Tematyka Działań Towarzyszących obejmuje:
o DIETETYKĘ Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI
o EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ
o WARSZTATY KULINARNE
Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  I N F O R M A C J A

  2016-11-29

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie niniejszym informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD realizowanego w Podprogramie 2016, będą wydawane w każdy wtorek (w godz. 9-13) i czwartek (w godz. 11-15)


  Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt

  2015-06-30

  link do strony www.efs.gov.pl

  W dniu 29.06.2015r. odbyło się spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt „Aktywni w naszej gminie”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu udział wzięły uczestniczki projektu, a towarzyszyły im osoby z najbliższego otoczenia.

  czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt "

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Wyjazd do Dino Parku w Kołacinku

   2015-06-09

   link do strony www.efs.gov.pl

   Dnia 5 czerwca 2015r. zorganizowany został wyjazd integracyjno-krajoznawczy do Parku Jurajsko-Botanicznego Dino Parku w Kołacinku oraz do Arboretum SGGW w Rogowie w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

   czytaj całość publikacji "Wyjazd do Dino Parku w Kołacinku"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


    Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych jako instrument aktywizacji społecznej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

    2015-05-08

    link do strony www.efs.gov.pl

    Począwszy od 7 maja 2015r. uczestniczki 5 edycji projektu „Aktywni w naszej gminie” korzystają z instrumentu aktywizacji społecznej tj. warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty obejmują 24 godziny spotkań grupowych.

    czytaj całość publikacji "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych jako instrument aktywizacji społecznej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""


    Rozpoczęcie zajęć w ramach kontynuacji projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie" - TRENER PRACY

    2015-04-29

    link do strony www.efs.gov.pl

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015r. ruszyły zajęcia w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie zajęć w ramach kontynuacji projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie" - TRENER PRACY"


    Spotkanie integracyjno-rozpoczynające projekt "Aktywni w naszej gminie" w 2015r.

    2015-03-31

    link do strony www.efs.gov.pl

    W dniu 30 marca 2015r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie integracyjno-rozpoczynające projekt. Udział wzięły; uczestniczki projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik GOPS, Koordynator projektu oraz pracownicy OPS. W spotkaniu wziął udział: Wójt Gminy Aleksandrów – Dionizy Głowacki, który przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie zostały przybliżone założenia i cele projektu.

    czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno-rozpoczynające projekt "Aktywni w naszej gminie" w 2015r."

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlana

     Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/2015 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

     2015-03-23

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie szkoleń: warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z Trenerem pracy, szkolenia zawodowego „Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej” w ramach projektu „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

     czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/2015 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""


     Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" w 2015 roku.

     2015-03-03

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń: warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z Trenerem pracy, szkolenia zawodowego: Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej” dla 5 uczestników projektu.

     Dołączone pliki:


     Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2015r.

     2015-02-10

     link do strony www.efs.gov.pl

     Wójt Gminy Aleksandrów, Dionizy Głowacki w dniu 3 lutego 2015 roku podpisał aneks do umowy ramowej na 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, w związku z kontynuacją projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     czytaj całość publikacji "Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2015r."


     Rekrutacja do projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie"

     2015-01-02

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, iż w 2015 roku realizuje projekt "Aktywni w naszej gminie". Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatnym podniesieniem kwalifikacji zawodowych i spełniasz poniższe warunki:
     • jesteś mieszkańcem Gminy Aleksandrów,
     • jesteś w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata),
     • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP, zatrudnioną w rolnictwie, bądź nieaktywną zawodowo,
     • korzystasz z pomocy GOPS w Aleksandrowie
     zgłoś się do Biura Projektu z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, Aleksandrów 39b.
     Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:
     • doradztwo zawodowe
     • warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
     • szkolenie zawodowe
     • zasiłki celowe lub specjalne celowe
     • działania o charakterze środowiskowym

     Rekrutacja do 20 lutego 2015r.

     Udział w projekcie jest bezpłatny.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt "Aktywni w naszej gminie"

      2014-12-01

      link do strony www.efs.gov.pl

      W dniu 29.11.2014r. miało miejsce uroczyste spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt, w którym brały udział uczestniczki projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koordynator projektu oraz pracownicy OPS. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Aleksandrów – Dionizy Głowacki, Paweł Mamrot – Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów.

      czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt "Aktywni w naszej gminie""

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Instrument aktywizacji edukacyjnej - "Manicure, pedicure - pielęgnacja dłoni i paznokci"

       2014-10-03

       link do strony www.efs.gov.pl

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 1 października 2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Manicure, pedicure – pielęgnacja dłoni i paznokci” realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

       czytaj całość publikacji " Instrument aktywizacji edukacyjnej - "Manicure, pedicure - pielęgnacja dłoni i paznokci""

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlana

        Szkolenie zawodowe "Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej"

        2014-09-30

        link do strony www.efs.gov.pl

        W dniu 23.09.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe ,,Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej'' obejmujący m.in. przygotowywanie i przechowywanie potraw oraz sposób ich podawania, zasady nakrywania do stołu, profesjonalna obsługa konsumenta, zasady i techniki obsługi gości, obsługa kas fiskalnych.

        czytaj całość publikacji "Szkolenie zawodowe "Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej""

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         Ogłoszenie o wynikach postępowania

         2014-07-28

         link do strony www.efs.gov.pl

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej” oraz „Manicure, pedicure – pielęgnacja dłoni i paznokci” w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

         czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach postępowania"


         Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,Aktywni w naszej gminie''

         2014-07-08

         link do strony www.efs.gov.pl

         W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 uczestników projektu "Aktywni w naszej gminie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 23 lipca 2014r. do godz. 16.00.

         Dołączone pliki:


         Zajęcia z trenerem pracy uczestników projektu "Aktywni w naszej gminie"

         2014-06-30

         link do strony www.efs.gov.pl

         W dniu 30 czerwca 2014 roku ruszyły kolejne zajęcia w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” realizowanego przez Ośrodek w 2014r. Drugim instrumentem w jakim uczestnicy projektu biorą udział, to zajęcia z trenerem pracy jest to instrument aktywizacji zawodowej. Zajęcia mają charakter grupowy, przeprowadzone zostaną w trzydniowym ośmiogodzinnym cyklu. Zdobyta wiedza posłuży do poprawienia swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Wyjazd do kina w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu "Aktywni w naszej gminie"

          2014-06-27

          link do strony www.efs.gov.pl

          W dniu 26 czerwca 2014 roku miał miejsce wyjazd do kina Helios do Piotrkowa Tryb. w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

          czytaj całość publikacji "Wyjazd do kina w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu "Aktywni w naszej gminie""

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z trenerem pracy w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

           2014-05-07

           link do strony www.efs.gov.pl

           Trwa realizacja dwóch pierwszych z trzech instrumentów aktywnej integracji przewidzianych w projekcie „Aktywni w naszej gminie” tj. instrumentu aktywizacji społecznej.
           W ramach w/w instrumentu 9 uczestników projektu zostało objętych wsparciem poprzez uczestnictwo w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych mających na celu m.in.: nabycie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poprawa jakości komunikowania się z innymi, wypracowanie postawy asertywnej, asertywnego odmawiania, przyjmowania krytyki w sposób asertywny.

           czytaj całość publikacji "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z trenerem pracy w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlana

            Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2014r.

            2014-05-05

            link do strony www.efs.gov.pl

            W dniu 02 maja 2014 roku Wójt Gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na 2014r., pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie.

            czytaj całość publikacji "Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2014r. "


            Ogłoszenie o wynikach postępowania

            2014-04-24

            link do strony www.efs.gov.pl

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi; Organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z trenerem pracy w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

            czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach postępowania "


            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" w roku 2014

            2014-04-04

            W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z trenerem pracy w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Dołączone pliki:


            Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Aktywni w naszej gminie"

            2014-03-31

            link do strony www.efs.gov.pl

            Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywni w naszej gminie” złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie na rok 2014 został zatwierdzony w dniu 25 marca 2014 roku do realizacji z kwotą dofinansowania na poziomie 77 954,50 zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym w wysokości 9 145,50 zł, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości projektu.


            Rekrutacja do projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie w 2014 roku

            2014-01-20

            link do strony www.efs.gov.pl

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, iż w 2014 roku realizuje projekt:

            „Aktywni w naszej gminie”

            Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatnym podniesieniem kwalifikacji zawodowych i spełniasz poniższe warunki:

            • jesteś mieszkańcem Gminy Aleksandrów,
            • jesteś w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lat),
            • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP, zatrudnioną w rolnictwie, bądź nieaktywną zawodowo,
            • korzystasz z pomocy GOPS w Aleksandrowie

            zgłoś się do Biura Projektu z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, Aleksandrów 39b.

            O szczegóły możesz zapytać telefonicznie (44) 756 00 13

            Udział w projekcie jest bezpłatny.


            Podsumowanie projektu "Aktywni w naszej gminie"

            2013-12-05

            link do strony www.efs.gov.pl

            W dniu 30.11.2013r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "Aktywni w naszej gminie""

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


             Szkolenie zawodowe "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

             2013-09-05

             link do strony www.efs.gov.pl

             W dniu 30 sierpnia 2013 roku zakończono realizację instrumentu aktywizacji o charakterze edukacyjnym tj. przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 4 uczestników projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie”. Szkolenie zawodowe obejmowało łącznie 67 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne z obsługi oraz jazdy wózka jezdniowego odbywały się na placu manewrowym Ceramiki Serwis w Opocznie, tam także przeprowadzony zostanie egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego nadającym uprawnienia operatora wózka jezdniowego.

             czytaj całość publikacji "Szkolenie zawodowe "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              Aneks do umowy

              2013-08-29

              link do strony www.efs.gov.pl

              Wójt Gminy Aleksandrów, Dionizy Głowacki w dniu 23 sierpnia 2013 roku podpisał aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na 2013r., pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie zwiększający wartość projektu o kwotę 12 395,75 zł.

              czytaj całość publikacji "Aneks do umowy"

              Dołączone pliki:


              Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

              2013-07-22

              link do strony www.efs.gov.pl

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” oraz „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej” w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

              czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""


              Zapytanie ofertowe dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

              2013-07-04

              link do strony www.efs.gov.pl

              W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 18 lipca 2013r. do godz. 16.00.

              Dołączone pliki:


              POSZUKUJEMY ASYSTENTA RODZINY !

              2013-06-18

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY, w załączeniu ogłoszenie o naborze.

              Dołączone pliki:


              Rozpoczęcie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

              2013-05-02

              link do strony www.efs.gov.pl

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku miało miejsce spotkanie rozpoczynające zajęcia z Trenerem pracy, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych pod nazwą „Uwierz w siebie” 10 uczestników projektu „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu "

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


               Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych pod nazwą „Uwierz w siebie”.

               2013-04-23

               link do strony www.efs.gov.pl

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

               Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Ośrodek Szkoleniowy „A.T.” s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację wymienionego zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


               Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" w roku 2013

               2013-04-03

               W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z trenerem pracy w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

               Dołączone pliki:


               Podpisanie Aneksu do umowy ramowej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" na 2013 rok.

               2013-03-25

               link do strony www.efs.gov.pl

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywni w naszej gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W dniu 15 marca 2013r. Wójt Gminy - Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy ramowej na 2013r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w sprawie realizacji w/w projektu.

               czytaj całość publikacji "Podpisanie Aneksu do umowy ramowej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" na 2013 rok."


               Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

               2013-02-13

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).               wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

               przejdź do góry...

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie. Aleksandrów 39, 26-337 Aleksandrów, tel. (44)756-00-13, faks (44)756-00-14

               Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji