Europejski Fundusz Społeczny


Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt

2015-06-30

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 29.06.2015r. odbyło się spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt „Aktywni w naszej gminie”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu udział wzięły uczestniczki projektu, a towarzyszyły im osoby z najbliższego otoczenia.

czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Wyjazd do Dino Parku w Kołacinku

  2015-06-09

  link do strony www.efs.gov.pl

  Dnia 5 czerwca 2015r. zorganizowany został wyjazd integracyjno-krajoznawczy do Parku Jurajsko-Botanicznego Dino Parku w Kołacinku oraz do Arboretum SGGW w Rogowie w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

  czytaj całość publikacji "Wyjazd do Dino Parku w Kołacinku"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych jako instrument aktywizacji społecznej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

   2015-05-08

   link do strony www.efs.gov.pl

   Począwszy od 7 maja 2015r. uczestniczki 5 edycji projektu „Aktywni w naszej gminie” korzystają z instrumentu aktywizacji społecznej tj. warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty obejmują 24 godziny spotkań grupowych.

   czytaj całość publikacji "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych jako instrument aktywizacji społecznej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""


   Rozpoczęcie zajęć w ramach kontynuacji projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie" - TRENER PRACY

   2015-04-29

   link do strony www.efs.gov.pl

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015r. ruszyły zajęcia w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie zajęć w ramach kontynuacji projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie" - TRENER PRACY"


   Spotkanie integracyjno-rozpoczynające projekt "Aktywni w naszej gminie" w 2015r.

   2015-03-31

   link do strony www.efs.gov.pl

   W dniu 30 marca 2015r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie integracyjno-rozpoczynające projekt. Udział wzięły; uczestniczki projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik GOPS, Koordynator projektu oraz pracownicy OPS. W spotkaniu wziął udział: Wójt Gminy Aleksandrów – Dionizy Głowacki, który przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie zostały przybliżone założenia i cele projektu.

   czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno-rozpoczynające projekt "Aktywni w naszej gminie" w 2015r."

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/2015 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

    2015-03-23

    link do strony www.efs.gov.pl

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie szkoleń: warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z Trenerem pracy, szkolenia zawodowego „Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej” w ramach projektu „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

    czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/2015 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""


    Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" w 2015 roku.

    2015-03-03

    link do strony www.efs.gov.pl

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń: warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z Trenerem pracy, szkolenia zawodowego: Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej” dla 5 uczestników projektu.

    Dołączone pliki:


    Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2015r.

    2015-02-10

    link do strony www.efs.gov.pl

    Wójt Gminy Aleksandrów, Dionizy Głowacki w dniu 3 lutego 2015 roku podpisał aneks do umowy ramowej na 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, w związku z kontynuacją projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

    czytaj całość publikacji "Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2015r."


    Rekrutacja do projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie"

    2015-01-02

    link do strony www.efs.gov.pl

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, iż w 2015 roku realizuje projekt "Aktywni w naszej gminie". Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatnym podniesieniem kwalifikacji zawodowych i spełniasz poniższe warunki:
    • jesteś mieszkańcem Gminy Aleksandrów,
    • jesteś w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lata),
    • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP, zatrudnioną w rolnictwie, bądź nieaktywną zawodowo,
    • korzystasz z pomocy GOPS w Aleksandrowie
    zgłoś się do Biura Projektu z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, Aleksandrów 39b.
    Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:
    • doradztwo zawodowe
    • warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
    • szkolenie zawodowe
    • zasiłki celowe lub specjalne celowe
    • działania o charakterze środowiskowym

    Rekrutacja do 20 lutego 2015r.

    Udział w projekcie jest bezpłatny.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt "Aktywni w naszej gminie"

     2014-12-01

     link do strony www.efs.gov.pl

     W dniu 29.11.2014r. miało miejsce uroczyste spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt, w którym brały udział uczestniczki projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koordynator projektu oraz pracownicy OPS. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Aleksandrów – Dionizy Głowacki, Paweł Mamrot – Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów.

     czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjno-podsumowujące projekt "Aktywni w naszej gminie""

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Instrument aktywizacji edukacyjnej - "Manicure, pedicure - pielęgnacja dłoni i paznokci"

      2014-10-03

      link do strony www.efs.gov.pl

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 1 października 2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Manicure, pedicure – pielęgnacja dłoni i paznokci” realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

      czytaj całość publikacji " Instrument aktywizacji edukacyjnej - "Manicure, pedicure - pielęgnacja dłoni i paznokci""

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlana

       Szkolenie zawodowe "Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej"

       2014-09-30

       link do strony www.efs.gov.pl

       W dniu 23.09.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe ,,Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej'' obejmujący m.in. przygotowywanie i przechowywanie potraw oraz sposób ich podawania, zasady nakrywania do stołu, profesjonalna obsługa konsumenta, zasady i techniki obsługi gości, obsługa kas fiskalnych.

       czytaj całość publikacji "Szkolenie zawodowe "Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej""

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Ogłoszenie o wynikach postępowania

        2014-07-28

        link do strony www.efs.gov.pl

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej” oraz „Manicure, pedicure – pielęgnacja dłoni i paznokci” w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

        czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach postępowania"


        Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,Aktywni w naszej gminie''

        2014-07-08

        link do strony www.efs.gov.pl

        W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 uczestników projektu "Aktywni w naszej gminie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 23 lipca 2014r. do godz. 16.00.

        Dołączone pliki:


        Zajęcia z trenerem pracy uczestników projektu "Aktywni w naszej gminie"

        2014-06-30

        link do strony www.efs.gov.pl

        W dniu 30 czerwca 2014 roku ruszyły kolejne zajęcia w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” realizowanego przez Ośrodek w 2014r. Drugim instrumentem w jakim uczestnicy projektu biorą udział, to zajęcia z trenerem pracy jest to instrument aktywizacji zawodowej. Zajęcia mają charakter grupowy, przeprowadzone zostaną w trzydniowym ośmiogodzinnym cyklu. Zdobyta wiedza posłuży do poprawienia swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Wyjazd do kina w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu "Aktywni w naszej gminie"

         2014-06-27

         link do strony www.efs.gov.pl

         W dniu 26 czerwca 2014 roku miał miejsce wyjazd do kina Helios do Piotrkowa Tryb. w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań o charakterze środowiskowym.

         czytaj całość publikacji "Wyjazd do kina w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu "Aktywni w naszej gminie""

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z trenerem pracy w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

          2014-05-07

          link do strony www.efs.gov.pl

          Trwa realizacja dwóch pierwszych z trzech instrumentów aktywnej integracji przewidzianych w projekcie „Aktywni w naszej gminie” tj. instrumentu aktywizacji społecznej.
          W ramach w/w instrumentu 9 uczestników projektu zostało objętych wsparciem poprzez uczestnictwo w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych mających na celu m.in.: nabycie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poprawa jakości komunikowania się z innymi, wypracowanie postawy asertywnej, asertywnego odmawiania, przyjmowania krytyki w sposób asertywny.

          czytaj całość publikacji "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z trenerem pracy w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlana

           Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2014r.

           2014-05-05

           link do strony www.efs.gov.pl

           W dniu 02 maja 2014 roku Wójt Gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na 2014r., pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie.

           czytaj całość publikacji "Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2014r. "


           Ogłoszenie o wynikach postępowania

           2014-04-24

           link do strony www.efs.gov.pl

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi; Organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z trenerem pracy w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

           czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach postępowania "


           Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Aktywni w naszej gminie"

           2014-03-31

           link do strony www.efs.gov.pl

           Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywni w naszej gminie” złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie na rok 2014 został zatwierdzony w dniu 25 marca 2014 roku do realizacji z kwotą dofinansowania na poziomie 77 954,50 zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym w wysokości 9 145,50 zł, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości projektu.


           Rekrutacja do projektu systemowego "Aktywni w naszej gminie w 2014 roku

           2014-01-20

           link do strony www.efs.gov.pl

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, iż w 2014 roku realizuje projekt:

           „Aktywni w naszej gminie”

           Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatnym podniesieniem kwalifikacji zawodowych i spełniasz poniższe warunki:

           • jesteś mieszkańcem Gminy Aleksandrów,
           • jesteś w wieku aktywności zawodowej (tj. 15-64 lat),
           • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP, zatrudnioną w rolnictwie, bądź nieaktywną zawodowo,
           • korzystasz z pomocy GOPS w Aleksandrowie

           zgłoś się do Biura Projektu z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, Aleksandrów 39b.

           O szczegóły możesz zapytać telefonicznie (44) 756 00 13

           Udział w projekcie jest bezpłatny.


           Podsumowanie projektu "Aktywni w naszej gminie"

           2013-12-05

           link do strony www.efs.gov.pl

           W dniu 30.11.2013r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "Aktywni w naszej gminie""

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


            Szkolenie zawodowe "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

            2013-09-05

            link do strony www.efs.gov.pl

            W dniu 30 sierpnia 2013 roku zakończono realizację instrumentu aktywizacji o charakterze edukacyjnym tj. przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 4 uczestników projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie”. Szkolenie zawodowe obejmowało łącznie 67 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne z obsługi oraz jazdy wózka jezdniowego odbywały się na placu manewrowym Ceramiki Serwis w Opocznie, tam także przeprowadzony zostanie egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego nadającym uprawnienia operatora wózka jezdniowego.

            czytaj całość publikacji "Szkolenie zawodowe "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             Aneks do umowy

             2013-08-29

             link do strony www.efs.gov.pl

             Wójt Gminy Aleksandrów, Dionizy Głowacki w dniu 23 sierpnia 2013 roku podpisał aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na 2013r., pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie zwiększający wartość projektu o kwotę 12 395,75 zł.

             czytaj całość publikacji "Aneks do umowy"

             Dołączone pliki:


             Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

             2013-07-22

             link do strony www.efs.gov.pl

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” oraz „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej” w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie""


             Zapytanie ofertowe dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie"

             2013-07-04

             link do strony www.efs.gov.pl

             W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do składania ofert na poniżej zamieszczone zapytanie. Oferty można składać do dnia 18 lipca 2013r. do godz. 16.00.

             Dołączone pliki:


             Rozpoczęcie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

             2013-05-02

             link do strony www.efs.gov.pl

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku miało miejsce spotkanie rozpoczynające zajęcia z Trenerem pracy, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych pod nazwą „Uwierz w siebie” 10 uczestników projektu „Aktywni w naszej gminie” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             czytaj całość publikacji "Rozpoczęcie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu "

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


              Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych pod nazwą „Uwierz w siebie”.

              2013-04-23

              link do strony www.efs.gov.pl

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi – organizację i przeprowadzenie zajęć z Trenerem pracy, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu systemowego „Aktywni w naszej gminie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

              Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Ośrodek Szkoleniowy „A.T.” s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację wymienionego zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


              Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie".

              2013-04-03

              link do strony www.efs.gov.pl

              W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć z trenerem pracy w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Dołączone pliki:


              Podpisanie Aneksu do umowy ramowej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" na 2013 rok.

              2013-03-25

              link do strony www.efs.gov.pl

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywni w naszej gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W dniu 15 marca 2013r. Wójt Gminy - Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy ramowej na 2013r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w sprawie realizacji w/w projektu.

              czytaj całość publikacji "Podpisanie Aneksu do umowy ramowej w ramach projektu "Aktywni w naszej gminie" na 2013 rok."


              przejdź do góry...

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie. Aleksandrów 39, 26-337 Aleksandrów, tel. (44)756-00-13, faks (44)756-00-14

              Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji