Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

INFORMACJA W SPRAWIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Data publikacji: 2020-07-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że od sierpnia b.r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2020/2021 w ramach wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu .
O pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkole ubiegać się mogą osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł.
Do wniosku należy dołączyć m.in.
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury itp.);
- osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo;
- inne dokumenty potwierdzające dochody.
Osoby zainteresowane pomocą w w/w postaci, prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Aleksandrowie w terminie do 31.08.2020r.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-07-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczenia "Dobry Start",
- świadczeń rodzinnych oraz
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2020/2021 są przyjmowane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP) - od dnia 1 lipca 2020r., a w formie papierowej od 1 sierpnia 2020r.

WAŻNE!

Nie ma potrzeby składania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) w roku 2020. W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia te zostały przyznane do 31 maja 2021 r. Wnioski składamy jedynie na nowonarodzone dzieci.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021r.

PODPROGRAM 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-11-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
cukier (cukier biały),
tłuszcze (olej rzepakowy),
dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 341 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego.

Czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2019 - efekty"

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

Data publikacji: 2020-09-21

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019"

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

WAŻNE !!!

Data publikacji: 2020-04-06

Wójt Gminy Aleksandrów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydawane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym nr 44 756 00 13 w uzgodnionym terminie.
Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Paweł Mamrot

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

Data publikacji: 2020-01-31

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 - lipiec 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Łodzi [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa łódzkiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. - 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. - 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...